รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ปฏิทินการรับสมัคร  ผช. รุ่น 9 ปีการศึกษา 2562  หลักฐานประกอบการสมัคร  ใบสมัคร  บัตรประจำตัวผู้สอบ 

ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน               ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ  หอประชุม  วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 208 คน ได้รับโลหิตบริจาครวม 123 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ ครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 มีนาคม 2563                                                           […]

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี ) รุ่นที่ 9 ประจำปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาเขตศรีธัญญา 

BCNNON_RUN2 T(W)OGETHER

เปิดรับสมัครแล้ว BCNNON_RUN2 T(W)OGETHER วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง   กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย :สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตาม Iink นี้เลย http://bit.ly/BCNNON_RUN2  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

1 2 3 32