ประกาศ “โปรดอย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างจากบุคคลอื่นที่อ้างว่าจะฝากเข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยการเรียกรับเงิน” การเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จะต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

ประกาศ “โปรดอย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างจากบุคคลอื่นที่อ้างว่าจะฝากเข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยการเรียกรับเงิน” การเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จะต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7   ใบสมัคร  หลักฐานประกอบการสมัคร  บัตรประจำตัวสอบ  รายงานผลการตรวจร่างกาย   

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  แบบงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  บัญชีและแสดงรายการก่อสร้าง BOQ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 

1 2 3 15