รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี…ทำง่าย…ให้เลือด…ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560

 รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี……..ทำง่าย…….ให้เลือด……ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องจุมภุฎ 1-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์) นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อที่ห้องพัฒนานักศึกษา

***ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 *** การอบรมเฉพาะทางหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระยะเวลาอบรม 1 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ”  Link เว็บไซต์ สถาบันบำราศหน้าประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 

“ขณะนี้ วิทยาลัยยังไม่ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดจากเวปไซด์วิทยาลัย และโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก”

“ขณะนี้  วิทยาลัยยังไม่ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2560  ขอให้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดจากเวปไซด์วิทยาลัย  และโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก”

1 2 3 11