ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง

 ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง   เข้าระบบ admission 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 

สำหรับอาจารย์ที่กำลังมองหาทุนวิจัยภายนอก สวรส “ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563”

  สำหรับอาจารย์ที่กำลังมองหาทุนวิจัยภายนอก สวรส “ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563” 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 “การรับตรงจากพื้นที่”

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 “การรับตรงจากพื้นที่”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 

ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2562)

ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2562) เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 143 คน ได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 103 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ และครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ขอบคุณค่ะ อ.อารีย์ นรภูมิพิภัชน์

1 2 3 26