ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร  ด้วยวิธี  e-bidding  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร งปม. 2561  รายละเอียดทำความสะอาดอาคาร 61   

ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ2560

เรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป รวมได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 108 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ และครั้งต่อไปขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ขอบคุณค่ะ อ.อารีย์ นรภูมิพิภัชน์ หมายเหตุ สำหรับ เลข ๙ ไทย หลังตรวจสอบรายชื่อแล้ว ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ จะจัดส่งมาให้ที่วิทยาลัย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

1 2 3 13