ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิทยาเขตศรีธัญญา

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน-ขณะ-หลังบริจาคโลหิต  หมายเหตุ 1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในปี 2560 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาไม่จำกัดจำนวน นัดพบกันที่หอประชุม เวลา 08.00 น.หลังเคารพธงชาติ

รับสมัครจิตอาสา ไม่จำกัดจำนวนเพื่อช่วยงาน กยศ. ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

รับสมัครจิตอาสา ไม่จำกัดจำนวนเพื่อช่วยงาน กยศ. ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจติดต่อกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา หรือ areenor@bcnnon.ac.th

กำหนดการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องจนถึงวันรับการประเมินจากเครือข่ายภาคกลาง 1

กำหนดการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องจนถึงวันรับการประเมินจากเครือข่ายภาคกลาง 1   

รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ การป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ การป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 

รับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยงานกยศ. ไม่จำกัดจำนวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อที่ห้องพัฒนานักศึกษา

รับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยงานกยศ. ไม่จำกัดจำนวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อที่ห้องพัฒนานักศึกษา

1 2 3 12