banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การเรียนการสอนด้วย Google Classroom

Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสำเนาเอกสารให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถติดตามงานได้ และเริ่มต้นการทำงาน ด้วยเพียงไม่กี่ขั้นตอน (คลิกดูรายละเอียด...)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียน

ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

วารสาร