หน้าแรก

Slider

 

รวมมาตรการ และนโยบาย COVID 19

 

BCNNON GREEN

ปฎิทินกิจกรรม

No event found!

จัดซื้อจัดจ้าง

27 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
27 ม.ค. 2564 ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
22 ม.ค. 2564 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย
6 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
29 ธ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ