หน้าแรก

ผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรน้อย

Slider

RSS ข่าวแวดวงสุขภาพ

 

รวมมาตรการ และนโยบาย COVID 19

 

 ปฎิทินกิจกรรม
No event found!

 

จัดซื้อจัดจ้าง

22 ม.ค. 2564 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย
6 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
29 ธ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
22 ธ.ค. 2563 ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006
22 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)