ประมวลภาพ พิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564