วันที่ 1 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สัปดาห์ที่ 2 แบบ On site ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7